SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC được điều hành bởi Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị với hai khối: Front Office và Back Office.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Việt Khoa

Chủ tịch HĐQT

Với trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành xử lý thi công nền móng công trình, Ông là người sáng lập, đặt nền móng và xây dựng chiến lược phát triển của FECON. Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngành Cơ học đất, Nền móng, Công trình ngầm, Ông đã trải qua một loạt các vị trí quan trọng tại các Tổng công ty Nhà nước như Licogi, TEDI trước khi thành lập FECON và phát triển Công ty đến ngày hôm nay. Năm 2014, Ông được vinh danh trong Top 10 doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam (giải thưởng Sao Đỏ)

 

BAN GIÁM ĐỐC

Muôn Văn Chiến

Tổng Giám Đốc

Tốt nghiệp chuyên ngành Cầu Hầm - Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Ông có hơn 20 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và đảm nhiệm qua nhiều vị trị lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp xây dựng lớn tại Việt Nam. Sau khi vào FECON anh giữ vị trí Tổng Giám đốc FCC, phụ trách dự án hạ tầng đầu tiên của công ty là BOT Phủ Lý. Dự án đã hoàn thành vượt tiến độ, ghi những dấu ấn tích cực với đối tác, nhà đầu tư và giới truyền thông về năng lực thi công hạ tầng của FECON.