Dự án BOT Phủ Lý, đường Quốc lộ 1 đoạn Km215+775 – Km235+885, tỉnh Hà Nam

 

STT Dự Án BOT Phủ Lý, đường Quốc lộ 1 đoạn Km215+775 – Km235+885, tỉnh Hà Nam
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần FECON, Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1)
2 Tổng mức đầu tư 2,046 tỷ đồng
3 Thời gian 10/2014 – 11/2016
4 Địa điểm Phủ Lý, Hà Nam