GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG FCC ( FCC )

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng FCC được thành lập trên cơ sở liên kết vốn giữa 3 công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (COTECCONS) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO) nhằm tận dụng thế mạnh, năng lực cũng như kinh nghiệm của 3 đơn vị trong việc triển khai xây dựng các dự án về hạ tầng để thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng theo hình thức PPP, BOT, BT...